روش تهیه

ميکس کردن:  4دقیقه دور کند، 6 دقیقه دور تند

استراحت  اوليه: 15-10 دقیقه در یخچال- استراحت بین لایه­ ها 15-10 دقیقه

تعداد لایه ­ها: 3*2 و 4*2

ضخامت نهایی: 3 میلیمتر

استراحت نهایی: 20 دقیقه در دمای اتاق

دماي فر: 170 درجه سانتیگراد

زمان پخت:  15 دقیقه

نکات کلیدی

دو دایره با اندازه مناسب ببرید. وسط یکی از دایره­ ها را خالی کرده و دو دایره را روی هم بگذارید. بعد از پخت داخل شیرینی را با کرمفیل اولتیم نارگیل پر کنید.