دانمارکی

روش تهیه:

زمان میکس: 4 دقیقه با سرعت کم و 6 دقیقه با سرعت متوسط

دمای خمیر: 25-20 درجه سانتیگراد

زمان استراحت: 10 دقیقه در یخچال

لمینیت کردن: تعداد لایه های 4*3 با استراحت 10 دقیقه ای بین فواصل لمینیت کردن در یخچال

اندازه برش: ضخامت خمیر 3 میلیمتر،  عرض خمیر را به قطعات 9 سانتیمتری تقسیم کرده و پس از قرار دادن مغزی رول کنید. سپس خمیر را در قطعات 5 سانتیمتری برش دهید.

تخمیر نهایی: مدت 75 تا 60 دقیقه در دمای 35 درجه سانتیگراد و رطوبت 80-75. روی خمیر را با براق کننده سانست پوراتوس تزیین کنید.

دمای فر: 170 درجه سانتیگراد

زمان پخت: 15 دقیقه بدون بخار