دسر شادی

مواد تشکیل دهنده پایه کیک

کلیه مواد را به مدت 3 دقیقه با دور متوسط با ابزار پنجه مخلوط کنید. خمیر حاصله را روی کاغذ پخت به ضخامت

1 سانتیمتر کشیده در دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 6 دقیقه پخت نمایید.

روش تهیه گاناش

خامه و شکلات جدا از هم گرم کنید، سپس با یکدیگر مخلوط نمایید و انواع ویوافیل مانند ویوافیل شاتوت بدون شکر افزوده را اضافه کنید تا گاناش آماده شود.

مغزی

آماده سازی نهایی

ابتدا دور رینگ مورد نظر را با شکلات دکور کنید سپس داخل رینگ شکلاتی  یک لایه از کیک برش زده شده قرار دهید و روی آن را یک لایه ویوافیل شاتوت بدون شکر افزوده بکشید و سپس با یک لایه از گاناش قیف بزنید. دو مرتبه این کار را تکرار کنید.

در انتها روی دسر را بوسیله قیف دراپ بزرگی از گاناش بزنید و با شکلانته تلخ 70% بدون شکر دکور کنید.