تگرال وافل

مخلوط نیمه آماده پودر کیک برای تهیه وافل

تگرال وافل 1000 گرم
کره 100 گرم
تخم مرغ 320 گرم
آب 800 گرم
total 2220

 روش تهیه:
 

کلیه مواد را به مدت 3 دقیقه با دور متوسط مخلوط نمایید و سپس در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 4-5 دقیقه در دستگاه مخصوص وافل پخت نمایید.