مخلوط نیمه آماده پودر کیک برای تهیه وافل

 روش تهیه:
 

کلیه مواد را به مدت 3 دقیقه با دور متوسط مخلوط نمایید و سپس در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 4-5 دقیقه در دستگاه مخصوص وافل پخت نمایید.