شکلات

محصول نهایی

چه محصولی را تولید می کنید؟

هالو فیگور

انواع هالو فیگور با شکلات

دکوراسیون

انواع دکوراسیون ها با شکلات

مواد اولیه گلنان پوراتوس

چه مواد اولیه ای نیاز دارید؟

کاربردهای شکلات

تولیدکننده مواداولیه نان شیرینی و شکلات

مرکز شکلات

ما در مورد شکلات های نادر مشتاق هستیم- شکلاتهایی که منشا آن ها در برخی نقاط منتخب دنیا است. گستره کاملی از آن ها اکنون از 100 درصد ارگانیک گرفته تا آن هایی که به ندرت تجارت می شوند و آن هایی که در بلکولدا بلژیک تولید می شوند در دسترس هستند. ما همچنین شکلات های ترکیبی تولید می کنیم و تمام تقاضای های نانوایی ها را را پاسخ می دهیم.

بیشتر بدانید

خدمات ما

تعهدات ما

فعالیت های ما در زمینه مسئولیت های اجتماعی برای نسل بعد با هدف تمرکز بر ارزش های غذایی محصولات و راهکارها طراحی شده است.

بیشتر بدانید

تعهدات ما