گرم
مواد لازم برای تهیه خمیر
آرد 1000
سافترملتینگ 25
آریستونان 120
خمیرمایه 15
شکر 150
تخم مرغ 150
نمک 15
شیر 330
مغزی
خرما و یا انواع مغزی های گلنان پوراتوس

روش تهیه

میکس کردن: 4دقیقه با دور کند و 4دقیقه با دور تند

دمای خمیر: 25 تا 27 دقیقه

استراحت اولیه: 15 دقیقه

وزن چانه ها: 100 گرم

وزن فیلینگ: 35 گرم

زمان تخمیر: 45 تا 60 دقیقه

دمای فر: 180 درجه سانتیگراد

زمان پخت: 15 دقیقه